Θείες Λειτουργίες μηνός Μαΐου

13 Μαΐου Κυριακή του Τυφλού 16 Μαΐου Απόδοσις εορτή Πάσχα 17 Μαΐου Εορτή αναλήψεως του Κύριου 20 Μαΐου Κυριακή των Πατέρων 21 Μαΐου του Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης 26 Μαΐου Ψυχοσάββατο 27 Μαΐου Κυριακή Πεντηκοστής 28 Μαΐου Αγίου Πνεύματος

Advertisements