ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ιερέας Ιερού Ναού

π. Βασίλειος Φραγκιαδάκης

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

 1. Ιερέας Κωνσταντίνος Μαραγκόζης
 2. Ιωάννης Ντόβας
 3. Βασίλειος Μπεριτζάς
 4. Απόστολος Αντωνόπουλος
 5. Παύλος Στεργίου

Φιλόπτωχο Ταμείο

 1. Ιερέας Κωνσταντίνος Μαραγκόζης
 2. Βασίλειος Μπεριτζάς
 3. Σταματούλα Χλωρού
 4. Μαρία Πινακά
 5. Ιωάννα Γκουρομπίνου

Ερανική Επιτροπή Ανεγέρσεως

 1. Ιερέας Κωνσταντίνος Μαραγκόζης
 2. Ματίνα Χλωρού
 3. Μαρία Πινακά
 4. Αργυρούλα Γούρα
 5. Ελένη Τζαλαμούρα
 6. Χρυσούλα Γκαρσίδου

Ιεροψάλτες

 • Πρωτοψάλτης

Χρήστος Γκουνέλας

 • Λαμπαδάριος

Παναγιώτης Κατσέλης

 

Advertisement