ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

 1. Αρχιμ. Θεόφιλος Βασιλάκος
 2. Ιωάννης Ντοβας
 3. Βασίλειος Μπεριτζάς
 4. Απόστολος Αντωνόπουλος
 5. Παύλος Στεργίου

Φιλόπτωχο Ταμείο

 1. Αρχιμ. Θεόφιλος Βασιλάκος
 2. Βασίλειος Μπεριτζάς
 3. Σταματούλα Χλωρού
 4. Μαρία Πινακά
 5. Ιωάννα Γκουρομπίνου

Ερανική Επιτροπή Ανεγέρσεως

 1. Αρχίμ. Θεόφιλος Βασιλάκος
 2. Ματίνα Χλωρού
 3. Μαρία Πινακά
 4. Αργυρούλα Γούρα
 5. Ελένη Τζαλαμούρα
 6. Χρυσούλα Γκαρσίδου

Ιεροψάλτες

 • Πρωτοψάλτης

Δημήτριος Κατσουγιάννης

 • Λαμπαδάριος

Παναγιώτης Κατσέλης

Νεωκόρα

 • Αντιγόνη Παπαϊωάννου
Advertisements